DEZVOLTAREA UNUI MODEL OPTIM DE INTEGRARE MONETARA A ROMANIEI PRIN CREAREA UNUI SISTEM DE INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA CONVERGENTEI REALE SI SIMULAREA COSTURILOR SI BENEFICIILOR ADOPTARII EURO
Proiect CNCSIS AT nr. 8/2007
Info

Proiectul de cercetare cu tema "Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară a României prin crearea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea convergenței reale și simularea costurilor și beneficiilor adoptării euro" urmărește identificarea momentului oportun pentru introducerea euro în România, bazându-se pe scenarii optimiste și pesimiste...
continua

Deoarece nu există o strategie a Băncii Centrale Europene de integrare monetară în zona euro a noilor state membre ale UE, și cu atât mai puțin a României, Consiliul European de la Nice (decembrie 2000) a recomandat țărilor candidate să adopte acea politica monetară care se potrivește cel mai bine condițiilor economice din fiecare țară și care să corespundă politicii economice generale...
continua

OBIECTIVELE PROIECTULUI
     Proiectul de cercetare cu tema "Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară a României prin crearea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea convergenței reale și simularea costurilor și beneficiilor adoptării euro" urmărește identificarea momentului oportun pentru introducerea euro în România, bazându-se pe scenarii optimiste și pesimiste.
     Plecând de la premisa că în România nu există o strategie care să privească adoptarea euro, tema de cercetare se dovedește a fi deosebit de importantă și oportună, deoarece propune un model de integrare monetară optimă a României, adaptabil la diferite variabile endogene și exogene.
     În acest cadru se pot contura următoarele obiective ale proiectului:
AnObiectiveActivități asociate
2007 1. Monitorizarea evoluției și identificarea tendințelor privind procesul de integrare a României în Uniunea Monetară Europeană
1. Urmărirea principalelor evoluții pe calea integrării României în UE și în UME
2. Analiza gradului de îndeplinire a criteriilor de convergență nominală prevăzute în Tratatul de la Maastricht
3.Analiza indicatorilor  clasici de convergență reală și evaluarea stadiului îndeplinirii lor
2. Evidențierea modelelor de integrare monetară dezvoltate în Europa
1. Analiza modelului clasic de integrare monetară utilizat de UE-12
2. Identificarea strategiilor de integrare monetară pentru noile state membre ale UE, pe baza caracteristicilor regimurilor de curs de schimb din fiecare țară și evaluării îndeplinirii criteriilor de convergență
3. Formularea modelelor pentru aceste țări, relevarea asemănărilor și deosebirilor între ele, în funcție de termenul propus pentru introducerea euro
3. Determinarea corelației optime între convergența nominală și cea reală
1. Identificarea măsurii în care indicatorii specifici reflectă realitatea economiei românești
2. Formularea de noi indicatori de apreciere a convergenței reale
3. Construirea octogonului convergenței reale cu următoarele variabile: rata de creștere economică, gradul de ocupare, rata inflației, deficitul bugetar în PIB, soldul curent în PIB, rata dobânzii pe termen lung, cursul de schimb real, costul forței de muncă în PIB
2008 1.Conturarea de posibile scenarii alternative pentru România în direcția integrării în uniunea monetară
1. Formularea ipotezelor evolutive pentru România în condițiile menținerii criteriilor de la Maastricht
2. Identificarea soluțiilor de tip back-up în cazul modificării criteriilor de la Maastricht prin prisma analizei îndeplinirii criteriilor zonei monetare optime în ipoteza extinderii zonei euro
3. Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară pentru România
2. Evaluarea costurilor și beneficiilor introducerii euro în România
1. Determinarea impactului introducerii euro asupra mediului de afaceri, pieței financiare, populației
2. Identificarea transformărilor instituționale determinate de intrarea în zona euro și găsirea unor soluții pentru a face mai ușoară această integrare
3. Construirea unui model de simulare a costurilor și beneficiilor adoptării euro în România pe baza unor variabile de preț, producție, factori de producție, comerț exterior, venituri, cheltuieli, PIB
3. Diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării
1. Organizarea de întâlniri cu cercetători din țară și din străinătate
2. Construirea unui site care să conțină toate rezultatele cercetării pentru valorificarea la maxim a potențialului acestora
3. Elaborarea unei cărți care se va publica într-o editură recunoscută
     Elementele de originalitate sunt reprezentate de: determinarea asemănărilor și deosebirilor între scenariile de integrare monetară ale noilor țări membre UE; găsirea corelației optime între convergența nominală și reală și identificarea măsurii în care indicatorii specifici reflectă realitatea economiei românești, în scopul formulării de noi indicatori și construirii octogonului convergenței reale.
     Scopul cercetării a fost atins prin: creșterea calității și performanțelor activităților de cercetare pentru asigurarea compatibilității cu aria europeană de cercetare; colaborarea cu Centrul de Cercetări Financiare și Monetare "Victor Slăvescu" din cadrul Academiei Române; informarea populației - pentru a face mai ușoară adaptarea - și agenților economici - în vederea creșterii competitivității lor într-o societate bazată pe cunoaștere pentru a face față noilor provocări.